metsa ost

Metsamaa ja metsa ost
ning majandamine

Metsa ost ning jätkusuutlik metsa majandamine on meie meeskonna südameasjaks olnud juba üle kahekümne aasta.

Me mõistame, et metsa müümine või selle majandamine võib tunduda keeruline. Oleme siin, et protsessi sinu jaoks lihtsustada, pakkudes asjatundlikku nõu ja tuge igal sammul.

Meie eesmärk on muuta metsa müügi- ja majandamisprotsess sinu jaoks võimalikult lihtsaks, sujuvaks ja läbipaistvaks.

Vastame ühe päeva jooksul

Võta ühendust ja saadame sulle personaalse pakkumise

Pakume mugavat teenust üle Eesti. Meie pikaaegse kogemusega spetsialistid hindavad kohapeal metsa olukorda, et tagada sinu metsa väärtuse õiglane hindamine. 

Müügisoovi korral võta meiega ühendust meie kontaktivormi, e-maili või telefoni teel ning seejärel saame koostada sulle personaalse pakkumise, arvestades sinu metsa eripära.

Tasuta hinnapakkumine

  Metsa ost üle Eesti

  Meie teenus on loodud just teie vajadusi silmas pidades, pakkudes metsa ostu üle kogu Eesti, sealhulgas saartel. Meie eesmärk on pakkuda protsessi, mis on mitte ainult lihtne ja mugav, vaid ka täielikult läbipaistev ja kohandatud vastavalt teie soovidele.

  • Metsamaa müük

   Metsamaa müük on notariaalselt tõestatud tehing. Pärast metsamaa müügilepingu notariaalset kinnitamist läheb metsamajandamise õigus uuele omanikule.

  • Raiutud metsamaa ost

   Raiutud metsamaa ost tähendab üldjuhul osalise või täieliku raiega metsamaad kuhu on võimalik istutada uued puud.

  • Metsa kokkuost

   Metsa kokkuostu otstarbeks sobib nii kuuse, männi kui ka kase palk. Mõnel juhul ka teistsorti palk.

  • Põllumaa ost

   Ostame põllumaad, põllumaad koos taluga ja rohumaad. Sobilikud on erinevat tüüpi põllumaad.

  Metsamaa ost

  Kui otsite oma metsale ostjat võtke meiega ühendust kontaktivormi kaudu või helistades. Eelhinnangu saame anda kehtiva metsamajandamiskava ja kaardiandmete põhjal. Kasuks tuleb ka metsa ajaloo tundmine, näiteks varasemad hooldused, raied, kaitsepiirangud ja häiringud.

  Pärast esmast hinnangut saadame vajadusel kohale oma hindaja, et maa põhjalikult üle vaadata. Töö planeerimiseks ja vormistamiseks kulub tavaliselt kuni nädal, mille järel esitame teile konkreetse hinnapakkumise.

  Kui jõuame maa müügihinnas kokkuleppele siis allkirjastame ostu-müügilepingu notari juures. Aitame ja selgitame sulle tehingu üksikasju ning maksame notaritasud. Kui soovid müüa osa maast, oleme valmis enda kanda võtma mõõdistustööde kulud.

  Mis saab teie metsamaast pärast ostu?

  Investeerime Eesti metsadesse oma pikaajaliste plaanide kohaselt ning teostame metsamajandamist vastavalt maatingimustele ja seadustele.

  Teostame uuendusraiet, kui mets on küps või kahjustatud, uute puude istutamist, hooldust, valgustust, ulukikahjustuste ennetamist ja vajadusel hooldame kaevikusüsteeme.

  Millist maad me ostame?

  Ostame erinevat tüüpi metsamaad ja põllumaad, mis võib olla nii hoonestusega kui ka ilma. 

  Kui soovid müüa maatükki, aitame korraldada maamõõtmise. Kui kaalute metsamaa müümist, kaaluge kindlasti meie pakkumist. Meie eksperdid on valmis pakkuma ka juriidilist nõu metsa ostmise või müügi kohta, olenemata sellest, kas oleme tehinguga otseselt seotud või mitte.

  Raiutud metsamaa ost

  Meie spetsialiseerumine hõlmab nii täielikult raiutud metsamaade kui ka osaliselt raiutud alade ostu.

  Miks valida meid oma raiutud metsamaa ostjaks?

  • Jätkusuutlikkus: meie lähenemine metsamaa ostule on alati keskendunud jätkusuutlikkusele. Me tagame, et iga ostetud metsamaa saab osaks meie pikaajalisest visioonist metsanduse ja keskkonnahoiu vallas.
  • Kohalik panus: meie tegevus toetab Eesti ettevõtlust ja loob uusi töökohti metsandussektoris, aidates kaasa kohaliku majanduse elavdamisele.
  • Professionaalsus ja usaldusväärsus: Meie meeskond koosneb kogenud metsandusekspertidest, kes tagavad, et kogu ostuprotsess on sujuv, läbipaistev ja teie jaoks võimalikult kasumlik.

  Kasvava metsa ost

  Kasvava metsa ostul antakse üle raieõigus, mis tähendab, et metsaomanik müüb teisele osapoolele kokkuleppehinnaga või metsamaterjali väljatuleku alusel oma metsamaal kasvavad puud.

  See tähendab, et saad müüa oma metsamaal kasvavad puud, olles kindel, et maa jääb sinu omandisse ja tulevikus saad seda jätkuvalt majandada või teha koostööd metsafirmaga metsa uuendamiseks.

  Raieõigus kokkuleppehinnaga

  Raieõigus kokkuleppehinnaga tähendab, et maaomanik ja ostja lepivad kokku raieala suuruses ja müügihinnas. Meie kui ostja maksame sulle kui maaomanikule kokkulepitud hinna kohe või enne raietööde algust.

  Kokkuleppehinnaga raieõigus kaitseb sind turuhindade languse eest, kuna tihumeetri hind on lepingus fikseeritud. Teisalt, kui hinnad tõusevad, võid jääda ilma võimalikust lisatulust.

  Raieõigus väljaveetud materjali alusel

  Teine võimalus on raieõiguse müük väljaveetud materjali alusel. See tähendab, et sinu tulu sõltub täpselt sellest materjali kogusest, mis välja veetakse. See variant võib olla riskantsem, kuna materjali hinnad võivad langeda. Kuid kui turuhinnad on madalad, on tõenäoline, et need tõusevad tulevikus, mis võib sulle tuua suuremat tulu.

  Põllumaa ost

  Põllumaa ostmiseks teeme esmase hindamise põllukinnistu ortofotode ja mullakaardi alusel. Samuti on meile oluline teada sinu kui maaomaniku poolt edastatud teave põllumaa seisukorra ja kehtivate rendilepingute kohta.

  Pärast seda tulevad meie kogenud eksperdid koha peale põllumaad hindama, et saada ülevaade selle tegelikust seisukorrast ja potentsiaalist. Tavaliselt võtab hinnapakkumise koostamine aega kuni üks nädal, seega ei pea sa muretsema tarbetu ajakulu pärast.

  Kui oleme jõudnud kokkuleppele põllumaa ostuhinnas, vormistame tehingu notaris. Meie meeskond aitab sul mõista kõiki tehingu nüansse ning katab notaritasud, et protsess oleks sinu jaoks võimalikult muretu.

  Põllumaa ostu hind

  Põllumaa hind sõltub mitmest tegurist, sealhulgas selle suurusest, viljakusest, asukohast, ligipääsetavusest, seisukorrast ja kuulumisest PRIA põllumassiividesse. Suurema haritava maa pindalaga põllumaad on hinnalisemad, eriti kui mulla boniteet on kõrge. Enim tehinguid tehakse maadega, mille mulla boniteet jääb keskmise kuni kõrgema viljakuse tasemele ja mille eest makstakse üle 6000 euro, kui boniteet on suurem kui 54. Ostuhinda mõjutavad samuti haritava maa kasutusajalugu, vajadus lisainvesteeringute järele, maaparandussüsteemide seisukord ja muude tehnorajatiste olemasolu.

  Metsa ostu hind

  Metsa ostu hind kujuneb mitmete tegurite põhjal, sealhulgas ligipääs, mullastik, puuliigid, metsa tagavara ja seisund ning metsaseadus.

  Metsa ligipääsetavus ja asukoht

  Ligipääs metsamaale on oluline, kuna see mõjutab erinevate protsesside, nagu raie, istutamine ja maaparanduse lihtsust. Metsa hind on mõjutatud ka asukohast kuna oluline on ligipääsetavus ning hind on suurem kui läheduses asub mõni metsa kokkuostu firma.

  Mullastiku kvaliteet

  Mullastik mõjutab metsa kasvukiirust ja kvaliteeti. Kõrgemad hinnad saavad 1. ja 2. klassi boniteediga metsamaad, samas kui 5. klassi boniteediga mullad vähendavad hinda.

  Puuliigid ja metsa tagavara

  Puuliikide nõudlus tootmises ja toorainena mõjutab nende hinnalisust metsas. Metsaomanikuna pead teadma, milline puit nõutud on ja kuidas oma metsa majandades sellest lugu pidada.

  Metsa tagavara ehk kasvava metsa maht määrab saadavate puidusortimentide hulga, mis on hindamisel üks keerulisemaid ja vaidlust tekitavaid komponente. Meie spetsialistid hindavad sinu metsa mahtu ja kvaliteeti, et tagada õiglane hind. 

  Metsa tervislik seisund

  Metsa tervis on oluline, sest see võib mõjutada metsa väärtust. Regulaarne metsa tervise jälgimine ja metsa hooldus aitab säilitada selle väärtust.

  Metsaseaduse järgimine

  Metsaseadus reguleerib metsa majandamist ja mõjutab metsa väärtust. Meie meeskond aitab sul mõista ja järgida seadusi, et tagada sinu metsa õige ja seaduspärane majandamine.

  Turutingimused

  Samuti võib metsa müük ja selle hind võib olla mõjutatud turu nõudluse ja pakkumise olukorrast.

  Hinnangud

  Loe mida kliendid räägivad.

  Saatsin metsa ostu hinnapäringu mitmele Eesti firmale ning teie firma pakkus kõige paremat hinda. Olite vastutulelikud ning tehinguni jõudsime üsna kiiresti.
  Kaspar K.
  Metsaomanik
  Olen rahul teie uuendus- ja harvendus raiega ning raiejärgse metsa istutamise ja üldise majandamisega. Kõik kujunes ootuspärasest paremini.
  Stella R.
  Metsaomanik

  Vastame ühe päeva jooksul

  Metsamaa ja metsa ost Eestis - personaalne ja paindlik lähenemine

  Meie meeskond koostab personaalseid ja kohandatud ostupakkumisi, mis vastavad sinu vajadustele ja eelistustele. Täida lihtsalt meie hinnapäringu vorm ja anna meile teada, kas soovid müüa oma metsakinnistu tervikuna või oled huvitatud raieõiguse võõrandamisest.

  Kui sinu metsakinnistul ei ole kehtivat metsamajanduskava, pole probleemi. Meie kogenud metsaostjad tulevad ise kohale, et koguda vajalikud andmed sinu metsa tagavara, vanuse ja kvaliteedi kohta. Sellega tagame, et sinu metsakinnistu hindamine on täpne ja õiglane.

  Kui soovid müüa vaid osa metsakinnistust või kui see koosneb osaliselt rohu- ja põllumaast, on see samuti võimalik. Oleme valmis pakkuma paindlikke lahendusi, mis vastavad sinu konkreetsetele vajadustele. 

  Tasuta hinnapakkumine

   Metsa majandamine

   Meie poolt pakutavad teenused hõlmavad ka metsamajanduskava koostamist erametsaomanikele, kelle metsakinnistu suurus on üle 5 hektari ja teistele, kelle metsakinnistu suurus on üle 2 hektari. Meie kava aitab sul mõista ja planeerida metsa tulevikku, tagades, et sinu metsakinnistu säilitab oma väärtuse ja elurikkuse pikaks ajaks.

   Raietööde jaoks on vajalik metsateatise esitamine, välja arvatud valgustusraie puhul. Meie meeskond aitab sul seda protsessi lihtsustada, tagades, et kõik vajalikud dokumendid on korrektselt esitatud ja raietööd saavad toimuda seaduslikult ja tõhusalt.

   Lisaks pakume metsa istutamise teenust, mis hõlmab kõike alates istikute tellimisest kuni pinnase ettevalmistamise ja istutamiseni.

   Korduma kippuvad küsimused

   Lisaküsimuste korral võta meiega julgelt ühendust!

   Metsa ja metsamaa müümiseks võib olla erinevaid põhjuseid. Metsa majandamine nõuab raha, energiat ja teadmisi ning tihtilugu pole tänapäeval inimestel aega hoolitseda metsa eest, sest metsast kaugel elades võib olla seda raske korraldada. 

   Vahel arvatakse, et metsa müügi jaoks sobib ainult raievalmis mets. Tegelikult on igasugune metsamaa väärtusik. Samuti ei ole vahet, kus Eesti piirkonnas mets asub. Tuleme kohale ka saartele.

   Kõige mõistlikum on saata hinnapäring läbi kontaktivormi, kuhu saad lisada enda andmed ja maa katastritunnuse. Seejärel võtame sinuga ühendust ning räägime juba täpsemalt pakkumisest ning vastame meelsasti kõigile küsimustele.

   Metsa hind sõltub metsamaast ja metsa kasvufaasist. Kas mets on noor, keskealine või raieküps. Tavaliselt ei ole metsa ost fikseeritud hinnaga, kuna see sõltub mitmetest erinevatest faktoritest nagu nt. kas metsa ostus sisaldub maa ja põllumaa või on teie eesmärk hoopis raieõiguse müük.