metsa ost

Metsamaa ja metsa ost
ning majandamine

Metsa ost ning jätkusuutlik metsa majandamine on meie meeskonna südameasjaks juba üle kahekümne aasta. Pakume teenust mis lihtsustab metsaomaniku jaoks kogu tehinguga kaasneva protsessi ning muudame kõik sujuvaks ja läbipaistvaks.

Vastame ühe päeva jooksul

Võta ühendust ja saadame Teile personaalse pakkumise

Teenindame kliente üle Eesti ning tuleme kohale, et anda metsa olukorrale hinnang. Müügisoovi korral võtke meiega ühendust kas kirja või telefoni teel ning piisava info olemasolul teeme teile personaalse pakkumise.

Tasuta hinnapakkumine

  Metsa ost üle Eesti

  Metsa ost üle kogu Eesti kaasaarvatud saartel. Pakume teenust mis arvestab kliendi soovidega olles samalajal lihtne ning läbipaistev.

  • Metsamaa müük

   Metsamaa müük on notariaalselt tõestatud tehing. Pärast metsamaa müügilepingu notariaalset kinnitamist läheb metsamajandamise õigus uuele omanikule.

  • Raiutud metsamaa ost

   Raiutud metsamaa ost tähendab üldjuhul osalise või täieliku raiega metsamaad kuhu on võimalik istutada uued puud.

  • Metsa kokkuost

   Metsa kokkuost mille otstarbeks sobib nii kuuse, männi kui ka kase palk. Mõnel teisel juhul ka teistsorti palk.

  • Põllumaa ost

   Ostame põllumaad, põllumaad koos taluga ja rohumaad. Sobilikud on erinevat tüüpi põllumaad.

  Metsamaa ost

  Kui otsite oma metsale ostjat võtke meiega ühendust kontaktivormi kaudu või helistades. Eelhinnangu saame anda kehtiva metsamajandamiskava ja kaardiandmete põhjal. Kasuks tuleb ka metsa ajaloo tundmine, näiteks varasemad hooldused, raied, kaitsepiirangud ja häiringud.

  Seejärel saadame vajadusel oma hindaja maad üle vaatama. Tavaliselt kulub töö planeerimiseks ja vormistamiseks kuni nädal enne kui saame teile konkreetse hinnapakkumise teha.

  Kui jõuame maa müügihinnas kokkuleppele siis allkirjastame ostu-müügilepingu notari juures. Aitame ja selgitame maaomanikule tehingu bürokraatlikud üksikasjad ning maksame notaritasud. Kui soovid osa maast müüa, oleme valmis enda kanda võtma mõõdistustööd kulud.

  Mis saab teie metsamaast pärast ostu?

  Investeerime Eesti metsadesse pikaajaliste plaanide järgi ning teostame metsamajandamist vastavalt maatingimustele ja seadustele.

  See hõlmab uuendusraiet, kui mets on küps või kahjustatud, uute puude istutamine, hooldus, valgustus, ulukikahjustuste ennetamine ja vajadusel hooldame kaevikusüsteeme.

  Millist maad me ostame?

  Ostame erinevat tüüpi metsamaad ja põllumaad hoonestusega kui ka ilma. 

  Kui soovid müüa maatükki, aitame korraldada maamõõtmise. Kui müüte metsamaad, kaaluge kindlasti meie pakkumist. Meie eksperdid saavad anda ka juriidilist nõu, kui teil on küsimusi metsa ostmise või müügi kohta, olenemata sellest, kas oleme tehinguga seotud või mitte.

  Raiutud metsamaa ost

  Raiutud metsamaa ost võib hõlmata täielikult raiutud metsamaad või siis osalise raiega metsamaad.

  Tuleviku suhtes tähelepaneliku metsafirmana, ostame raiutud metsamaad jätkusuutlikuks majandmaiseks samalajal panustades kodumaisesse ettevõtlusesse luues lisatöökohti metsandussektoris.

  Kasvava metsa ost

  Kasvava metsa ostul antakse üle raieõigus mis tähendab, et metsaomanik müüb teisele osapoolele kokkuleppehinnaga või siis metsamaterjali väljatuleku alusel oma metsamaal kasvavad puud.

  Metsamaa jääb endiselt metsaomaniku omandisse ja tulevikus saab ta seda majandada oma äranägemise järgi või sõlmida lisakokkuleppeid metsa uuendamiseks metsafirmaga.

  Raieõigus kokkuleppe hinnaga

  Raieõigus kokkuleppehinnaga tähendab, et maaomanik ja ostja lepivad kokku raieala suuruses ja müügihinnas. Ostja maksab maaomanikule kokkulepitud hinna kohe või enne raietööde algust.

  Kokkuleppehinnaga raieõigus kaitseb maa omanikku juhul, kui metsandus turul materjali hinnad langevad, sest lepingus on fikseeritud tihumeetri hind. Samas, kui hinnad tõusevad, võib maaomanik jääda ilma võimalikust tulu.

  Raieõigus väljaveetud materjali alusel

  Raieõiguse metsamaterjali alusel tähendab, et maaomanik saab tulu täpselt selle materjali kogusummast, mis väljaveetud on. See variant on maaomanikule riskantsem, sest materjali hinnad võivad langeda, samas kui turul on madalaimad hinnad, tõusevad need tõenäoliselt tulevikus ja see on maaomanikule parim variant.

  Põllumaa ost

  Põllumaa ostmiseks teeme esmase hindamise põllukinnistu ortofotode ja mullakaardi alusel. Samuti on meile oluline teada maaomaniku poolt edastatud teave põllumaa seisukorra ja kehtivate rendilepingute kohta. Järgmisena saadame oma eksperdi põllumaad hindama, et saada ülevaade selle tegelikust seisukorrast. Tavaliselt võtab hinnapakkumise koostamine aega kuni üks nädal.

  Kui oleme jõudnud kokkuleppele põllumaa ostuhinnas, vormistame tehingu notaris sobival ajal ja kohas. Küsimuste korral me aitame ja selgitame bürokraatilisi nüansse ning võtame notari tasu enda kanda.

  Põllumaa ostu hind

  Põllumaa hind sõltub otseselt selle suurusest, viljakusest, asukohast ja ligipääsetavusest, seisukorrast ja kuulumisest PRIA põllumassiividesse. Haritava maa pindala suurenemisel tõuseb ka põllumaa keskmine hektarihind. Enim tehinguid tehakse maadega, mille mulla boniteet jääb keskmise kuni kõrgema viljakuse tasemele ja mille eest makstakse üle 6000 euro, kui boniteet on suurem kui 54. Ostuhinda mõjutavad samuti haritava maa kasutusajalugu, vajadus lisainvesteeringute järele, maaparandussüsteemide seisukord ja muude tehnorajatiste olemasolu.

  Metsa ostu hind

  Metsa ostu hind kujuneb mitmete tegurite põhjal, sealhulgas ligipääs, mullastik, puuliigid, metsa tagavara ja seisund ning metsaseadus.

  Ligipääs metsamaale on oluline, kuna see mõjutab erinevate protsesside, nagu raie, istutamine ja maaparanduse lihtsust. Metsa hind on mõjutatud ka asukohast kuna oluline ligipääsetavus ning hind on suurem kui läheduses asub mõni metsakokkuostu frma. Mullastik mõjutab metsa kasvukiirust ja kvaliteeti. Kõrgemad hindad saavad 1. ja 2. klassi boniteediga metsamaad, samas kui 5. klassi boniteediga mullad vähendavad hinda.

  Puuliikide nõudlus tootmises ja toorainena mõjutab nende hinnalisust metsas. Metsaomanik peab teadma, milline puit nõutud on ja kuidas oma metsa majandades sellest lugu pidada. Metsa tagavara, seega kasvava metsa maht, määrab saadavate puidusortimentide hulga, mis on hindamisel üks keerulisemaid ja vaidlust tekitavaid komponente. Metsa tervis ja seisund on olulised, sest see võib mõjutada metsa väärtust. Metsandusspetsialistid külastavad regulaarselt oma halduses majandatavat metsa, et hoida mets tervislik ja vältida väärtuse langust.

  Metsaseadus reguleerib metsa majandamist ja mõjutab metsa väärtust. Omanikud peavad seadusega arvestama, et metsa majandada õigesti ja mitte kahjustada seda. Samuti võib metsa müük ja selle hind võib olla mõjutatud üleandmise tingimustest. Metsa hind on mõjutatud ka turu nõudluse ja pakkumise seisust, kuna rohkem pakkumisi kui on võimekust investeerida vähendab hinda, samas kui vähem pakkumisi suurendab hinda.

  Hinnangud

  Loe mida kliendid räägivad.

  Saatsin metsa ostu hinnapäringu mitmele Eesti firmale ning teie firma pakkus kõige paremat hinda. Olite vastutulelikud ning tehinguni jõudsime üsna kiiresti.
  Kaspar K.
  Metsaomanik
  Olen rahul teie uuendus- ja harvendus raiega ning raiejärgse metsa istutamise ja üldise majandamisega. Kõik kujunes ootuspärasest paremini.
  Stella R.
  Metsaomanik

  Vastame ühe päeva jooksul

  Metsamaa ja metsa ost Eestis

  Meie metsaostjad teostavad personaalseid ostupakkumisi. Täites hinnapäringut, palume teil selgitada, kas soovite müüa metsakinnistut tervikuna või ootate ostupakkumist raieõiguse võõrandamiseks. Kui metsakinnistul pole kehtivat metsamajanduskava, peab metsaostja tõenäoliselt ise kohale tulema ja koguma andmeid kinnistu metsa tagavara, vanuse ja kvaliteedi kohta. Kui metsaomanik soovib müüa vaid osa metsakinnistust või kui see koosneb osaliselt rohu- ja põllumaast, on see ka võimalik. 

  Tasuta hinnapakkumine

   Metsa majandamine

   Meie poolt pakutavad metsanduse teenused hõlmavad ka metsamajanduskava koostamist erametsaomanikele kelle metsakinnistu suurus on üle 5 hektari ja teistele kelle metsakinnistu suurus on üle 2 hektari samuti metsateatise esitamist mida on vaja raietööde tegemiseks metsas välja arvatud valgustusraie ja metsa istutamist mille käigus aitame istikute tellimisel, metsamajanduslike tööde planeerimise protsessis, pinnase ettevalmistamisel ja istutamisel. 

   Küsimused

   Kui teil tekib lisaküsimusi siis võtke meiega ühendust.

   Metsa ja metsamaa müümiseks võib olla erinevaid põhjuseid. Metsa majandamine nõuab finantsi, energiat ja teadmisi ning tihtilugu pole tänapäeval inimestel aega hoolitseda metsa eest, mida võib olla raske teha metsast kaugel elades.

   Vahel arvatakse, et metsa müügi jaoks sobib ainult raievalmis mets. Tegelikult on igasugune metsamaa väärtusik. Samuti ei ole vahet kus Eesti piirkonnas te asute. Tuleme kohale ka saartele.

   Kõige mõistlikum on saata hinnapäring läbi kontakti vormi kuhu lisada enda andmed ja katastritunnus. Seejärel võtame teiega ühendust ning räägime juba täpsemalt pakkumisest ning vastame meelsasti kõigile teie küsimustele.

   Metsa hind sõltub metsamaast ja metsa kasvufaasist. Kas mets on noor, keskealine või raieküps. Tavaliselt ei ole metsa ost fikseeritud hinnaga kuna sõltub mitmetest erinevatest faktoritest nagu nt. kas metsa ostus sisaldub maa ja põllumaa või on teie eesmärk hoopis raieõiguse müük.