Tasuta hinnapakkumine

  Põllumaa müük - Ostame põllumaad üle kogu Eesti

  Põllumaa müük

  Kui teie sooviks on põllumaa müük siis ostame põllumaad, rohumaad ja heinamaad turu kõrgeima hinnaga. Võite meile pakkuda nii kinnistuid, mis on hüpoteekidega kaetud, millel asub talumaja, kui ka näiteks maad, mis vajavad taastamist või juba välja renditud põllukinnistuid. Kui soovite müüa ainult osa kinnistust, oleme nõus ostma mõttelise osa koos kasutuskorra seadmisega. Sellisel juhul maksame müüjale välja kogu ostu-müügisumma. Me teostame maamõõtmise ja muud asjaajamist, mis võtab tavaliselt aega umbes 4 kuud. Kui põllumaa müüjaks või vahendajaks on põllumaa rentnik, pakume võimalust jätkata põllumaa rentnikuna.

  Põllumaa müük ja hinna kujunemine

  Põllumaa ostmisel kujuneb põllumaa hind mitme teguri tõttu. Põllumaa pindala on üks olulisemaid tegureid, millega seostub ka mediaanhind. Üldjuhul tõuseb mediaanhind haritava maa pindala kasvades. Põllumaa asukoht mängib ka rolli hindade kujunemisel – kui ligipääsetav on kinnistu, siis see võib hinda mõjutada. Mulla boniteet, mille järgi hinnatakse pinnase viljakust ja seisukorda, on samuti oluline tegur hindade kujunemisel. Registreering PRIAs võimaldab maaomanikul või rentnikul taotleda maatükile toetusi ja see võib mõjutada hinda. Teised tegurid, mis võivad mõjutada põllumaa hinda, on juurdepääs maatükile ja maal paiknevad objektid nagu kraavid, truubid, elektriliinid ja postid.

  Põllumaa müügil saadav hektari hind on mõjutatud mitmetest teguritest kuid nendest olulisemad on viljakus, ligipääsetavus, asukoht ning suurus. Tänu tõusnud põllumaa hindadele on viljaka põllumaa hind 5500€ kuni 7500€ / ha. 

   Samuti mõjutab põllumaa hinda kui kinnistul asub metsa ja müügi hetkel olev metsa hind. Olenevalt metsa pindalast ja kvaliteedist muutub hindamisel kinnistu hind. 

  Miks võib põllumaa müük olla hea valik?

  Rohu ja põllumaa omamine on keerulisem kui metsa ja metsamaa omamine kuna metsamajandamisel aitavad teid alg teadmised metsandusest, metsaühistu ning soovi korral metsamajandus ettevõte kuid põllumaal peab teostama hooajaliselt erinevad töid ning üldjuhul nõuab rohkem erialaseid teadmisi ning tehnikat mis võib tava inimesel üle jõu käia.

  Kuna väiksemat tüüpi põllumaa ei pruugi renditasu tõttu olla tootlik kuna rendi tasud on üpriski madalad millest tuleb tasuda tulumaks ja maamaks ning samuti võivad olla teadmised puudulikud saamaks piisavat rendihinda.

  Vastame ühe päeva jooksul

  Võta ühendust ja saadame Teile personaalse pakkumise

  Teenindame kliente üle Eesti ning tuleme kohale, et anda kinnistu olukorrale hinnang. Müügisoovi korral võtke meiega ühendust kas kirja või telefoni teel ning piisava info olemasolul teeme teile personaalse pakkumise.

  Tasuta hinnapakkumine