Metsa Müük - Metsa ja Metsamaa Müük

Metsa müük – Müü oma mets südametunnistusega metsafirmale. Omame aastatepikkust metsanduse kogemust ja oleme spetsialiseerunud säästvale metsamajandusele.

Sõltuvalt puistu liigilisest koosseisust ja vanusest saab metsamaad müüa kuni 37 000 € hektar.

Vastame ühe päeva jooksul

Võta ühendust ja saadame Teile personaalse pakkumise

Teenindame kliente üle Eesti ning tuleme kohale, et anda metsa olukorrale hinnang. Müügisoovi korral võtke meiega ühendust kas kirja või telefoni teel ning piisava info olemasolul teeme teile personaalse pakkumise.

Tasuta hinnapakkumine

  Metsamaa müük - kogenud metsatehingute partner

  Metsa müük on vastutus kus metsaomanikena võime metsa müüa üks-kaks korda oma elus. Seetõttu kaalutakse müügiotsust hoolikalt. Tihtipeale kardetakse, et kui metsad metsafirmadele maha müüakse, raiutakse need maha ja maa jääb kasutamata. Kui müüte oma metsa meile võite olla kindel, et teie mets on heades kätes. Oleme üle kümne aastase metsamajandamise kogemusega ning kui müüte metsamaad, siis hooldame ja majandame teie metsa vastutustundlikult.

  • Metsamaa

   Metsamaa müük on notariaalselt tõestatud tehing. Pärast metsamaa müügilepingu notariaalset kinnitamist läheb metsamajandamise õigus uuele omanikule.

  • Kasvav mets

   Kasvava metsa müügi protsess hõlmab raieõiguse võõrandamise lepingu sõlmimist, mille tingimused on eelnevalt kokku lepitud.

  • Raiutud metsamaa

   Müüakse raiutud metsamaad raie või raiutud metsana. Need raiutud palgid taastati kasvualale sobivate istikutega ja kujunesid uute metsakultuuride kasvukohaks.

  • Võsastunud metsamaa

   Võsamaade müük võib osutuda oodatust tulusamaks, sest hakkepuidu lähteainena kasutatava energiavõsa hektarihind on viimastel aastatel hüppeliselt tõusnud.

  Kasvava metsa ja metsakinnistu müük

  Kui metsaomanik ei ole huvitatud metsamaa omamisest ja sellel kasvava metsa säästvasse majandamisse investeerimisest on mõistlik kogu metsakinnistu maha müüa. Võimalik on ka osaliselt müüa metsamaad. Üldjuhul võtame enda kanda mõõtmistööd ja sellega kaasnevad kulud. Metsamaa müük tervikuna tagab maksimaalse ühekordse kasumi kuid välistab edaspidise kasumi saamise võimaluse.

  Kasvava metsa müügi all mõeldakse ainult metsamaal kasvava küpse metsa müüki ehk kasvava metsa raieõiguse müüki.

  Raieõiguse müügil maad ei müüda mis tähendab, et peale raietööde teostamist on metsamaa endiselt metsaomanikul alles.

  Raieõiguse müümisel ei saada küll kohest tulu kuid metsamaa omandi säilimisel on võimalik ka tulevikus tulu teenida. Seda juhul kui investeerida ja uuendada metsa ning tegeleda järjepidevalt metsamajandamisega kuniks mets saab raieküpseks.

  Teie andmed

  Helistage või saatke meile oma andmed läbi kontakti vormi ning vaatame need üle.

  Eeltöö

  Kui olemasolevatest andmetest ei piisa siis tuleme kohale ning teostame hindamise.

  Pakkumine

  Teeme teie metsa ja metsamaa müügi soovile oma parima pakkumise.

  Otsus

  Kui pakkumine on sobilik siis järgmine samm on notariaalne leping.

  Vastame paari tööpäeva jooksul

  Jäta kontaktid ja anname su metsale hinnangu

  Esita metsa müügi päring kus kindlasti märkige ära nii katastritunnus kui ka kontakt andmed ning võimalusel ka hinnasoov.

  Tasuta hinnapakkumine

   Metsa müük ja hindamine

   Metsa hind sõltub peamiselt metsamaa viljakusest, põhi puuliigist ja metsa vanusest. Männikute hind võib ulatuda kuni 37 000 eurot hektar. Kaasikute maksimaalne hinnatase on 20 000 eurot.

   Samuti kujuneb hind mitmete teiste tegurite põhjal, sealhulgas metsakasvatuse ja -hoolduse kulud, saagikus, metsa kasutusviisid (nt puidutööstus, turism, kaitsealad), metsa asukoht ja maakasutus, metsamajandamise ja -müügi regulatsioonid, ning puidu turuhinnad.

   Metsa müügi info, müüa mets või maa?

   Metsa müümisel on metsaomaniku esimene samm otsustada, kas müüa kogu metsakinnistu või ainult kinnistul kasvav mets. Kinnistu müügi ja puidu müügi erinevus seisneb selles, et kinnistu müümisel on tulu kõige suurem, risk madal ning tehing on notariaalselt tõestatud. Peale müüki vahetub ka kogu metsakinnistu omanik. Raieõiguse müümisel jääb metsaomanikule maa alles ja sellest saab teenida ka tulevikus tulu, kuid ostja tuleb valida hoolikalt. 

   Metsa müügi puhul metsast suurima kasumi saamiseks tuleks müüa kinnistu, millel mets kasvab. See otsus võib olla põhjendatud metsaomanikele, kellel ei ole kavatsust oma metsakinnistut arendada või kes on saanud metsamaa kingituse või pärandina. Metsaomanikel on võimalik saada pikaajalist tulu ka lihtsalt raieõigust müües. Sel juhul peab metsaomanik kinnistut arendama ja uuendama nii, et sellel oleks väärtus. 

   Tulumaksu maksmine ja metsa müümine

   Päranduse või omandireformi käigus saadud esmane metsamaa müük on tulumaksuvaba.

   Ostetud metsamaa puhul maksustatakse ostu hinna ja müügi hinna vaheline tulu kuid metsa saamisel kinkelepingu alusel maksustatakse tulu täielikult.

   Uuendatud juuli 26, 2023

   Küsimused

   Kui teil tekib lisaküsimusi siis võtke meiega ühendust.

   Valik kas müü metsa või raieõigust on omaniku teha. Omanik peab enne metsa müüki mõtlema kas ta soovib müüa raieõigust või metsakinnistut millele mets on istutatud. Kui omanik ei soovi edaspidi ise metsaga tegeleda on efektiivsem ja tulusam müüa metsakinnistu. Metsakinnistu müümine on omaniku jaoks vähem riskantne, kuna tehing on notariaalselt tõestatud ja ühekordne.

   Kui omanikul on huvi ja teadmised metsa istutamise ja uuendamise vastu võib ta eelistada raieõiguse müüki, andes oma pärijatele tulevikus taas võimaluse tulu teenida. Raieõiguse müügi puhul tuleks arvetsada et omanik on kohustatud 5 aasta jooksul peale raie lõppemist tagama metsa uuendamise. müümiseks tuleb esitada metsateatis, mille alusel sõlmitakse raieõiguse võõrandamise leping. Seetõttu lisandub raieõiguse müügist saadavale tulule metsa uuendamise kulu.

   Notari deposiitkontol hoiustatakse raha kuniks tehing on allkirjastatud ning teostatud. See tagab metsa müüjale turvalisuse tehingu kus ta teab et raha on olemas ja kättesaadav kui kõik saab korrektselt vormistatud

   Metsateatis on metsaseaduse dokument, mille metsaomanikud peavad raietööde tegemiseks Keskkonnanõukogule esitama. Kõik keskkonnanõukogule esitatavad metsateatised töödeldakse ja säilitatakse riiklikus metsaregistris.

   Metsateatis on metsaseaduse dokument, mille metsaomanikud peavad raietööde tegemiseks Keskkonnanõukogule esitama. Kõik keskkonnanõukogule esitatavad metsateatised töödeldakse ja säilitatakse riiklikus metsaregistris.

    

   Millal tuleb metsateatis esitada?

    

   Metsaomanikud või nende esindajad esitavad metsateatise:

    

   Seoses plaaniliste raiete, välja arvatud valgustus koristus;

    

   Metsaregistrites registreerimata metsa olulistest metsakahjustustest.

    

   Metsaomanikud võivad metsateatist esitamata raiuda kuni 20 tihumeetrit puitu aastas kinnistu kohta.

    

   Pange tähele! Kui puude või põõsaste raiumine ei nõua metsateatise esitamist metsaseaduse tähenduses kuid kavandatav raie on veekaitsealal on puude ja võsa raiumiseks vajalik Keskkonnaameti nõusolek, välja arvatud maaparandussüsteemide ehitus- ja hooldustööd.

   Metsamaa müügis tegutsevad metsaoksjonite korraldajad on seaduslikud vahendajad. Nad pakuvad metsamaad või raieõigust müügiks ning kutsuvad erinevaid metsafirmasid üle Eesti osalema oksjonil. Tulemuseks ei pruugi olla alati kõrgeim hind, sest metsafirmad ei taha tavaliselt rohkem maksta kui nad saaksid otse omanikult. Samas tuleb metsaomanikul arvestada, et vahendustasu tuleb maksta lõpliku hinda arvestades.

   Metsa hinda mõjutavad mitmed tegurid nagu metsamaa asukoht, ligipääsetavus, aluspind, metsamaa viljakus ja kasvukohatüübid. Asukoht ja ligipääsetavus mõjutavad raiete teostatavust ja metsamaa realiseerimist, aluspind ja viljakus mõjutavad puistu kvaliteeti ja kasvukohatüübid mõjutavad metsa kvaliteeti ja tootlikust. Kvaliteetne metsamaa on tavaliselt hinnatum kui madalama kvaliteediga metsamaa.

    

   Lisaks neile teguritele võib metsa hinda mõjutada ka metsaomaniku soov kui kiiresti ta soovib oma metsamaad müüa ning turuolukord. Kui metsa müügiga tegelevaid ettevõtteid või metsaühistuid on piirkonnas rohkem on tõenäolisem, et metsa hind on kõrgem. Samuti võib metsa hinda mõjutada ka see kas metsamaa on kaitsealal või kas sellel on erilisi hooldustingimusi. Kõik need tegurid tuleb arvesse võtta, et saada täpne ülevaade metsa hinda mõjutavatest aspektidest

   Kui soovite infot Eesti metsavaru, puistu juurdekasvu, metsamaa pindala või raiemahtude kohta siis soovitame vaadata stat.ee kodulehelt täiendavat infot.

   Metsamaa müük tähendab et tegemist on enamasti metsamaa ja metsas kasvava puidu müügiga või raieõiguse müük juhul kui soovitakse müüa kasvavat metsa. Meie puhul on tegemist ettevõttega kes tegeleb erinevate metsamaadega, mis on seotud põllumaa kui ka metsaga. Kui soovitakse müüa metsamaad siis on oluline mõista kuidas müük korraldada. Üks võimalus on teha seda oksjoni korras, kus pakkumisi teevad erinevad metsafirmad ning teine võimalus on küsida pakkumist otse metsafirmalt jättes mängust välja vahendajad. Olenevalt olukorrast võivad hinnad ja selle määranud pakkumised erineda. Siis kui soovid parimat hinda on soovitav mõlema võimaluse korral valid parim hind. Koos pakkumistega on oluline arvestada metsamaa asukohta, ligipääsetavust, aluspinda ja kasvukohatüüpi. Nii saab saada parima pakkumise metsamaa müügi puhul.