Tasuta hinnapakkumine

  Raieõiguse Müük

  Raieõiguse müük annab metsaomanikule võimaluse võõrandada raieõigus metsafirmale jättes kinnistu enda omandisse.

  Raieõiguse müük

  Raieõiguse müük on hea võimalus teenida raieõiguse võõrandamise eest tulu. 

  Maksimaalse tulu teenimiseks peaks metsafirmal olemas olema vajalik tehnika ja töötajad kogu tööde teostamiseks alates okste purustamisest kuni pinnase taastamiseni.

  Raieõiguse müük fikseeritud hinnaga

  Fikseeritud hinnaga raieõiguse müük on üks populaarsemaid viise kuidas raieõigus müüa. Metsaomanik sõlmib metsafirmaga lepingu kus lepitakse kokku raieõiguse müügi hind.

  Müügihind on peale lepingu allkirjastamist paigas ning ei sõltu enam metsast väljaviidava palgi mahust ega kvaliteedist. 

  Metsafirma võtab enda vastutada kogu metsamajanduse protsessi kus algselt saadetakse metsa hindajad kes vaatavad üle metsa olukorra, peale mida sõlmitakse leping kus sätestatakse raieõiguse müügi leping ning lepitakse kokku hind.

  Peale lepingu sõlmimist saab metsafirma alustada raietöödega mille käigus realiseeritakse kogu metsamaterjal alates palgist kuni oksteni.

  Peale raieid hooldatakse ka metsamaal tekkinud suuremad pinnase moondumised. Sellisel puhul saab metsaomanik raieõiguse müügist tulu kohe peale lepingu allkirjastamist ning ei pea enam muretsema kui palju ja mis kvaliteediga puitu metsast välja tuuakse.  

  Raieõiguse müük väljatoodud materjali alusel

  Raieõiguse müük välja toodud materjali alusel tähendab seda, et metsaomanik saab raha vastavalt sellele kui palju ja millist materjali metsast välja tuuakse. 

  Erinevus fikseeritud lepinguga raieõiguse müügiga seisneb selles, et metsaomanik allkirjastab lepingu kuid tulu saadakse alles tööde lõppemist. Metsaomaniku tulu on arvutatud vastavalt metsast välja toodud ümarmaterjali tihumeetrite müügitulu järgi. 

  Transpordi ja metsa ülestöötamise kulud arvestatakse maha metsaomaniku müügituludest. Sellisel viisil on metsaomanikul saada tulu kogu väljatoodud sortimendi alusel. 

  Mahte on võimalik kontrollida nii veoselehtede kui ka harvesteri näitude alusel. 

  Raieõiguse müük välja toodud materjali alusel on hea valik sellisel juhul kui olete kindel enda metsa kvaliteedis kuna lõpptulu pole veel enne materjali realiseerimist teada. 

  Mõnel harval juhul võib esineda metsal haigus või parasiit mis toob palgi hinna alla kuna palk võib olla sobilik vaid paberipuuks või hoopis hakkepuiduks. 

  Sellised juhud on siiski erandid ja enamasti on metsa seisukord ette teada. 

  Kui metsaomanik teab kuidas, mida ja kui palju tuleb maha raiuda siis sellisel juhul on talle kasulikum raieõiguse ost väljatoomise lausel. 

  Kui selgem nägemus puudub siis tavaliselt otsustavad inimesed fikseeritud summa kasuks.

  Raieõiguse müük ja hind

  Raieõiguse hind on enne töödega alustamist arvestuslikus suurusjärgus võimalik välja arvutada. 

  Metsateatiselt või metsamajanduskavast saadavad tihumeetri mahud ja sortimendid tuleb läbi arvutada ümarpuidu kokkuostu hinnaga. 

  Transpordi- ning raieteenuse hind tuleb arvutatud müügitulust maha arvestada. 

  Olenevalt hooajast maksab raieteenus koos väljveoga 13€18€ tihumeeter.

  Veoteenuse puhul võib umbkaudselt arvestada, et 100km palgi transporti maksab 12€ veetava materjali tihumeetri kohta. 

  Raieõiguse võõrandamise leping

  Aastase raiemahu mis ületab 20 tihumeetrit ja raieõiguse võõrandamisel peaks olemas olema kehtiv metsamajandamiskava ning metsateatis. 

  Kasvava metsa raieõiguse müük fikseeritakse raieõiguse võõrandamise lepinguga kus on võimalik sätestada pindalad, raiemahud, raieliigid, raielangi puhastuse tingimused jne. 

  Vastame ühe päeva jooksul

  Võta ühendust ja saadame Teile personaalse pakkumise

  Teenindame kliente üle Eesti ning tuleme kohale, et anda metsa olukorrale hinnang. Müügisoovi korral võtke meiega ühendust kas kirja või telefoni teel ning piisava info olemasolul teeme teile personaalse pakkumise.

  Tasuta hinnapakkumine