Maa ost

Ostueesõigus

Meie ettevõte ostab maad üle Eesti. Ostame nii metsamaad kui ka põllumaad, mis sobivad nii suurinvestoritele kui ka väikeomanikele. Meie ostueesõigus on lai ning hõlmab erinevaid maastikke, erineva küpsusastmega ning nii teostatud kui ka teostamata raiega metsamaad.

Kinnistu Suurus

Meie ettevõte ostab maad erineva suurusega kinnistutena. Pakume müügiks nii suuri haritava maa massiive kui ka väiksemaid põllumaid. Samuti ostame metsamaad koos põllumaaga ning talusid ja põllumajandusettevõtteid koos maaga. Meie valikust leiab ka väiksemaid kinnistuid, mille väärtus tõuseb koos üldise maa hinna kasvuga.

Ligipääs Kinnistule

Meie ettevõte ostab maad, millele on tagatud hea ligipääs. See on oluline, et uus omanik saaks kinnistule lihtsalt ja mugavalt ligi ning ei tekiks probleeme näiteks raskete masinatega liikumisel. Lisaks on hea ligipääs oluline ka näiteks turistidele, kes soovivad külastada metsa- või põllumajandusettevõtet.

Hind

Meie ettevõte pakub õiglast hinda maade ostmisel. Hind sõltub kinnistu suurusest, asukohast ja muudest teguritest, kuid meie eesmärk on alati pakkuda klientidele parimat võimalikku hinda. Meie kliendid saavad alati kindlad olla, et nad saavad meie käest õiglase hinnaga kvaliteetse maa.

Põllumaa Ost Ja Müük

Põllumaad

Meie ettevõte tegevusalaks on nii põllumaa ost kui ka põllumaa müük mida teostame üle Eesti. Ostame erineva suurusega põllumaid, alates väiksematest kuni suurte põllumassiivideni. Meie eesmärk on pakkuda klientidele võimalust osta ja müüa põllumaad lihtsalt ja kiiresti.

Põllumaa Hind

Põllumaa hind sõltub mitmetest teguritest. Üks kõige olulisemaid tegureid on põllumaa asukoht. Näiteks on põllumaa hind linnalähedastes piirkondades kõrgem kui kaugemal maapiirkondades. Samuti mõjutab põllumaa hinda selle suurus, kvaliteet ja kasutusotstarve. Meie ettevõte hindab põllumaid professionaalselt ja pakub õiglast hinda.

Põllumassiivid

Meie ettevõte ostab ja müüb erineva suurusega põllumassiive. Põllumassiivid on suured haritava maa massiivid, mis sobivad suuremahuliseks põllumajandustegevuseks. Pakume klientidele võimalust osta ja müüa põllumassiive üle Eesti.

Mahepõllumajandusmaad

Meie ettevõte ostab ja müüb mahepõllumajandusmaid. Mahepõllumajandusmaad on põllumaad, mida kasvatatakse ilma keemiliste väetiste ja pestitsiidideta. Mahepõllumajandusmaad on üha populaarsemaks muutumas, kuna need on tervislikumad ja keskkonnasõbralikumad. Pakume klientidele võimalust osta ja müüa mahepõllumajandusmaid üle Eesti.

Metsamaad

Metsakinnistu

Kui otsite metsamaad ostuks, siis olete jõudnud õigesse kohta. Meie ettevõte pakub metsakinnistuid, mis sobivad nii suurinvestoritele kui ka väikeomanikele. Meie valikus on erineva suurusega metsamaad, mis asuvad erinevatel maastikutel ja erineva küpsusastmega. Pakume kinnistuid, mis sobivad nii metsa majandamiseks kui ka puhkuseks ja looduse nautimiseks.

Metsamaa Hind

Metsamaa hind sõltub paljudest teguritest, nagu kinnistu asukoht, suurus, metsa kvaliteet, raieõiguse olemasolu jne. Seetõttu on metsamaa hindamine keeruline protsess, mis nõuab spetsialistide abi. Meie ettevõte pakub professionaalset hindamisteenust, mis võimaldab teil saada õiglase hinnangu oma metsakinnistule.

Raiutud Metsamaad

Pakume ka raiutud metsamaad, mis sobivad kohe majandamiseks või metsa taastamiseks. Raiutud metsamaa hind sõltub sellest, kui suur osa metsast on raiutud ja milline on metsa kvaliteet. Meie spetsialistid aitavad teil valida sobiva raiutud metsamaa ja saada õiglase hinna.

Kasvava Metsa Tagavara

Metsamaa ost tähendab tihti ka kasvava metsa tagavara ostmist. Meie ettevõte pakub erineva suurusega metsamaid, mille kasvava metsa tagavara on erinev. Kasvava metsa tagavara hind sõltub metsa kvaliteedist ja kasvukohast. Meie spetsialistid aitavad teil valida sobiva metsamaa, mille kasvava metsa tagavara vastab teie vajadustele.

Rohumaade Ja Karjamaade Käsitlemine

Rohumaad

Meie ettevõte ostab rohumaad kõikjal Eestis. Rohumaad on olulised kariloomade toitumiseks ning meie eesmärk on tagada, et Eesti talunikud saaksid oma kariloomadele kvaliteetset toitu. Ostame aktiivselt karjatatavaid rohumaid, mis on hooldatud ja sobivad kariloomade toitmiseks.

Kui soovite müüa oma rohumaad, siis saatke meile kinnistu põhiandmed ja oma hinnasoov ning me teeme teile kiirelt ja mugavalt pakkumise. Pakkuda võib nii suuremaid kui ka väiksemaid kinnistuid üle Eesti.

Karjamaad

Ostame ka karjamaad üle Eesti. Karjamaad on olulised loomakasvatuse jaoks ning meie eesmärk on tagada, et Eesti talunikud saaksid oma kariloomadele kvaliteetset toitu. Ostame aktiivselt karjatatavaid karjamaid, mis on hooldatud ja sobivad kariloomade toitmiseks.

Kui soovite müüa oma karjamaad, siis saatke meile kinnistu põhiandmed ja oma hinnasoov ning me teeme teile kiirelt ja mugavalt pakkumise. Pakkuda võib nii suuremaid kui ka väiksemaid kinnistuid üle Eesti.

Sööti Jäetud Põllumaa

Ostame ka sööti jäetud ja võsastunud põllumaad üle Eesti. Sööti jäetud põllumaad on sageli raskesti hooldatavad ja sobivad halvemini kariloomade toitmiseks, kuid võivad olla sobilikud näiteks metsa või muu taimekasvatuse jaoks. Ostame põllumaad, mis on söötis või liiga kauaks sööti jäetud ja seetõttu võsastunud.

Kui soovite müüa oma sööti jäetud põllumaad, siis saatke meile kinnistu põhiandmed ja oma hinnasoov ning me teeme teile kiirelt ja mugavalt pakkumise. Pakkuda võib nii suuremaid kui ka väiksemaid kinnistuid üle Eesti.

Maaomandi Vormid Ja Piirangud

Kaasomand

Kaasomand on kinnisasja omandivorm, kus kinnisasja kuulub kahel või enemal isikul ühiselt. Kaasomanikele kuulub kinnisasja osa, mille suurus määratakse kaasomanike kokkuleppe alusel. Kaasomandis oleva maa kasutamiseks on vajalik kõigi kaasomanike nõusolek.

Natura 2000 Alad

Natura 2000 on Euroopa Liidu looduskaitsevõrgustik, mis on loodud haruldaste ja ohustatud liikide ning elupaikade kaitsmiseks. Eestis kuulub Natura 2000 võrgustikku 191 ala, mille hulgas on nii metsi, rabasid, meresid kui ka põllumaid. Natura 2000 alal on maa kasutamiseks kehtestatud piirangud, mis on vajalikud loodusväärtuste säilimiseks.

Piirangud

Maa kasutamisel võivad esineda erinevad piirangud, mis on seotud näiteks kaitsealade, teede, ehitiste ja muude objektidega. Piirangud võivad olla kehtestatud seaduste, määruste või kokkulepete alusel. Enne maa ostmist on oluline tutvuda kõigi kehtivate piirangutega ning veenduda, et need sobivad ostja plaanidega.