Puidu kokkuostuhinnad

Puiduturu hinnataseme tipp on selgelt seljataha jäänud ja peaaegu kõikide sortimentide hinnad on suuremal või vähemal määral langenud. Suurem hinnalangus on toimunud männipalkidel, paberi- ja küttepuidul. Aga vaatamata sellele on kõikide sortimentide hinnad kõrged ja metsaomaniku vaatevinklist head.

Allpool asetsevas tabelis ja pildil olev hinnastatistika tugineb Keskühistule Eramets ettevõtete poolt pakutud lõpplao kokkuostuhindadele. Hinnad käibemaksuta. 

Metsakinnistu või raieõiguse müügi soovi korral võtke meiega ühendust ning teeme teile tasuta hinnapakkumise.

SortimentJan-22Feb-22Mar-22Apr-22May-22Jun-22Jul-22Aug-22Sep-22Oct-22Nov-22Dec-22Keskmine

Männipalk

119.22129.20140.92148.90148.30135.02123.38128.43128.43120.52116.88104.95128.68

Männipeenpalk

97.45102.80119.44121.09122.32115.24104.30108.04109.82106.71106.2596.69109.18

Kuusepalk

101.12102.13117.11120.51120.62109.9095.9098.66100.19101.75101.7599.47105.76

Kuusepeenpalk

89.3598.17110.57114.19113.62105.5688.5191.7793.4193.6693.6691.9898.70

Kasepakk

134.05135.58140.58150.50153.38161.25166.00177.50181.60187.93187.93187.93163.69

Kasepalk

90.7293.3696.02100.33103.11114.98121.02131.67135.24140.13140.13140.13117.24

Haavapalk

57.2857.5460.9673.8374.8380.4184.5086.2094.2896.7896.1589.5379.36

Lepapalk

52.9355.4359.1166.6967.7974.8077.8780.0389.1189.1188.6183.3973.74

Männipaberipuit

42.2546.4359.1366.7872.6073.6774.4277.1587.1889.8386.6378.9271.25

Kuusepaberipuit

42.0346.4359.1366.7872.6072.6773.7377.4287.9690.9387.0078.0871.23

Kasepaberipuit

62.5165.7074.3778.1984.2888.5399.07106.98124.39127.58123.50107.9795.26

Haavapaberipuit

41.2944.5252.0857.7765.7765.9370.3782.6492.3189.6491.5675.0769.08

Küttepuit

32.2533.0845.3846.4753.7454.5256.9359.6877.7979.8976.3167.1156.93

Keskmine puidu kokkuostuhinna statistika alates 2018 aastast:

Allikas: eramets.ee

Eesti puiduturu kokkuostuhinnad on olnud viimastel aastatel volatiilsed. 2019. aastal valitsesid puidu kokkuostuturul väga kõrged, buumiaegsed hinnad. Kuid 2020. aasta alguses hakkasid hinnad langema ning see trend jätkus ka 2021. aastal.

Erametsakeskuse 2022. aasta esimese kvartali puiduhinna ülevaade näitab, et puidu hinnad püstitasid seninägematud rekordid. Kõik sortimendid peale okaspuu paberpuidu püstitasid hinnarekordid. Venemaa rünnak Ukrainale on tõstnud puiduhinnad seninägematusse kõrgusse.

Männipalgi kokkuostuhind on olnud üks volatiilsemaid hindu. 2019. aastal oli männipalgi kokkuostuhind kõrge, kuid 2020. aastal hakkas hind langema. 2021. aastal jätkus hindade langus, kuid 2022. aasta esimeses kvartalis tõusis hind taas rekordilisele tasemele.

Puiduhakke hind on olnud stabiilsem kui palgi hind. 2020. aasta alguses hakkas hind langema, kuid see stabiliseerus 2021. aasta lõpuks. 2022. aasta esimeses kvartalis tõusis puiduhakke hind ning see jätkas tõusu ka teises kvartalis.

Raiejäätmete hind on olnud madal ja stabiilne. 2019. aasta hind oli madal ning 2020. aasta hind ei erinenud oluliselt 2019. aasta hinnast. 2021. aasta hind oli veidi kõrgem kui eelnevad aastad, kuid see ei olnud märkimisväärne tõus.

Metsamaterjali Sortimendid Ja Hind

Sortimendi Mõiste Ja Liigid

Metsamaterjali sortimendid on puidutööstuses kasutatavad liigitused, mis eristavad puidu erinevaid osi vastavalt nende omadustele ja otstarbele. Sortimendid eristatakse puidu pikkuse ja diameetri järgi ning neid kasutatakse puidu hindamiseks ja müügiks. Eestis kasutatakse metsamaterjali sortimendina peamiselt järgmisi liike:

  • Tüvepuit – puidu keskosast saadav puit, mida kasutatakse ehitusmaterjalina, mööblitööstuses ja paberitööstuses.
  • Oksapuit – puu okstest ja väiksematest harudest saadav puit, mida kasutatakse peamiselt paberitööstuses.
  • Võsa- ja raiejäätmed – metsa koristamisel tekkinud puidujäägid, mida kasutatakse peamiselt hakkepuiduna.

Metsamaterjali Hindade Kujunemine

Metsa hind sõltub peamiselt puidu kvaliteedist, sortimendist, pikkusest ja diameetrist. Lisaks mõjutavad hindade kujunemist ka turuolukord, nõudlus ja pakkumine ning transpordikulud. Eestis on metsamaterjali hindade kujunemist reguleeritud Erametsakeskuse poolt välja antud puiduturu aruannetega, mis annavad ülevaate puidu hindadest erinevates piirkondades ja sortimendides.

Puidu Hindade Mõjutavad Tegurid

Metsamaterjali hindu mõjutavad mitmed tegurid, sealhulgas:

  • Puidu kvaliteet – kvaliteetne puit on kallim kui madalama kvaliteediga puit.
  • Sortimendi suurus – suurem sortiment tähendab tavaliselt kõrgemat hinda.
  • Puidu pikkus ja diameeter – pikem ja suurema diameetriga puit on kallim kui lühem ja väiksema diameetriga puit.
  • Turuolukord – turul valitsev nõudlus ja pakkumine mõjutavad hindade kujunemist.
  • Transpordikulud – kaugemalt toodud puit on kallim kui lähemalt toodud puit.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et metsamaterjali hind sõltub mitmest tegurist ning hindade mõjutamiseks on oluline jälgida turuolukorda ja puidu kvaliteeti.

Metsaomanikele: Kuidas Müüa Metsamaterjali

Metsaomanike Õigused Ja Kohustused

Metsaomanikel on õigus müüa oma metsamaterjali, kuid selleks on vaja järgida teatud reegleid ja protseduure. Enne müügi alustamist peab metsaomanikul olema kehtiv metsamajandamiskava ning ta peab olema teadlik oma metsa seisundist ja võimalustest. Samuti peab ta arvestama oma kohustustega keskkonna ja looduse suhtes ning järgima seaduseid ja määrusi.

Metsamaterjali Müügi Protsess

Metsamaterjali müügi protsess hõlmab mitmeid samme. Esimene samm on pakkumise tegemine, kus metsaomanik esitab müügipakkumise. Seejärel teeb ostja hinnapakkumise, mille alusel saab metsaomanik otsustada, kas metsa müük on talle kasulik või mitte. Kui hind on vastuvõetav, siis sõlmitakse müügileping ja tehakse kokkulepe materjali kohaletoimetamise kohta.

Metsamaterjali müügi protsessi saab lihtsustada ka läbi oksjonikeskkondade, kus ostjad saavad teha pakkumisi otse metsaomaniku poolt pakutava materjali peale.

Metsamaterjali Müügi Firmad

Metsamaterjali müügi firmad pakuvad metsaomanikele võimalust müüa oma materjali kiiresti ja lihtsalt. Üks selline firma on Forestex Tartu OÜ, mis on spetsialiseerunud metsamaterjali kokkuostule ja müügile. Firma pakub metsaomanikele paindlikke lahendusi ning tagab õiglase hinna metsamaterjali eest.

Puidu Müük Ja Kokkuost Eestis

Puidu Kokkuost Asukohad

Eestis on mitmeid puidu kokkuostukohti, kus metsaomanikud saavad oma puidu müüa. Mõned tuntumad asukohad on Tartu, Lääne-Virumaa, Järvamaa, Harjumaa, Läänemaa ja Võrumaa. Enamik puidu kokkuostukohti asuvad metsamaa läheduses, et tagada kiire ja lihtne transport.

Puidu Müügi Tingimused

Puidu müügi tingimused võivad erineda sõltuvalt kokkuostukohast. Enne puidu müümist tuleks kindlasti tutvuda kokkuostja poolt kehtestatud tingimustega. Tavaliselt nõutakse puidu müügi puhul metsateatist või metsakorralduskava ning müügilepingut. Lisaks võib kokkuostja kehtestada nõuded puidu kvaliteedile ja kogusele.

Klienditeenindus Ja Kontaktid

Puidu müügi ja kokkuostuga seotud küsimuste korral on võimalik pöörduda kokkuostja klienditeeninduse poole. Kontaktandmed leiate tavaliselt kokkuostukoha kodulehelt või reklaamidest. Enamik kokkuostukohti pakub ka võimalust müüa puidu asemel hakkepuitu või võsamaterjali.

Puidu Hindade Päringud Ja Uuendused

Hinnapäringute Protsess

Puidu hindade pärimine on oluline samm, et metsaomanikud saaksid oma puidu eest õiglase tasu. Hinnapäringuid saab teha mitmel viisil, näiteks helistades puidu kokkuostufirmadele või kasutades online kalkulaatoreid. Enne hinnapäringu tegemist on soovitatav teha kindlaks, millist tüüpi puitu soovitakse müüa, milline on puidu kvaliteet ja kogus.

Kui hinnapäring on tehtud, siis tuleb oodata vastust puidu kokkuostufirmalt. Tavaliselt annavad nad teada, milline on nende hinnapakkumine ja millised on nende tingimused puidu kokkuostuks. Kui metsaomanik on nõus hinnaga ja tingimustega, siis saab ta oma puidu müüki anda.

Hindade Uuendused Ja Trendid

Puidu hindade muutused sõltuvad paljudest teguritest, nagu näiteks maailmaturu olukord, puidu kvaliteet ja kogus ning puidu töötlemise protsess. Seetõttu võivad hinnad varieeruda aasta jooksul. On oluline jälgida puidu hindade uuendusi ja trende, et saada parimat tulu oma metsa eest.

Viimastel aastatel on puidu hindade trend olnud tõusuteel. Kuid hindade tõus on olnud ebaühtlane, sest sellele on mõjutanud mitmed tegurid, nagu näiteks pandeemia ja maailmaturu olukord. Seetõttu on oluline jälgida puidu hindade uuendusi ja trende ning olla valmis muutusteks.

Puiduspetsialistide Nõuanded

Puiduspetsialistid soovitavad metsaomanikel teha hinnapäringuid erinevatele puidu kokkuostufirmadele, et saada võimalikult hea ülevaade puidu hindadest. Samuti soovitavad nad jälgida puidu hindade uuendusi ja trende ning müüa oma puit õigel ajal, et saada parimat tulu.

Lisaks soovitavad puiduspetsialistid metsaomanikel hoida oma metsa heas korras, et tagada puidu kvaliteet ja kogus. Samuti on oluline järgida keskkonnanõudeid ja metsanduslikke põhimõtteid, et tagada metsa jätkusuutlikkus ja sellest tulenev tulu.

Puidu Ladustamine Ja Logistika

Laoplatsid Ja Ladustamistingimused

Puidu ladustamine on oluline osa puidu kokkuostu protsessist. Laoplatsid peaksid olema kuivad ja hästi ventileeritavad, et vältida puidu kahjustumist. Lisaks peaksid laoplatsid olema piisavalt suured, et mahutada kogu puidu koguse. Puidu ladustamistingimused peaksid vastama Eesti Vabariigi seadustele ja määrustele ning kliendi nõudmistele.

Puisteruumid on spetsiaalsed hooned, kus puitu hoitakse enne selle transportimist. Puisteruumid peaksid olema hästi ventileeritud, et vältida puidu hallituse ja mädanemise teket. Lisaks peaksid puisteruumid olema piisavalt suured, et mahutada kogu puidu koguse.

Logistika Ja Transport

Puidu transportimine on oluline osa puidu kokkuostu protsessist. Puidu transportimiseks kasutatakse tavaliselt veoautosid. Veoautod peavad vastama Eesti Vabariigi seadustele ja määrustele ning olema piisavalt suured, et mahutada kogu puidu koguse.

Puidu transportimisel tuleb arvestada ka puidu kvaliteediga. Kui puit on märg või niiske, võib see transportimise ajal halveneda. Seetõttu on oluline, et puit oleks enne transportimist korralikult kuivatatud.

Metsateatised Ja Nõuded

Puidu kokkuostuks on vajalik metsateatis. Metsateatis on dokument, mis tõendab, et puidu müüja omab õigust metsa raiuda ja puitu müüa. Lisaks tuleb arvestada ka teiste nõuetega, näiteks puidu sortimendi ja koguse nõuetega.

Puidu kokkuostja peaks olema kursis Eesti Vabariigi seaduste ja määrustega ning olema valmis vastama klientide küsimustele. Kokkuvõttes on oluline, et puidu kokkuostja ja müüja vahel oleks hea suhtlus ning et kõik nõuded oleksid täidetud.

Korduma kippuvad küsimused

Millised on 2023. aasta palgi hinnad?

2023. aasta palgi hinnad sõltuvad paljudest teguritest, nagu puidu kvaliteet, kogus, turu nõudlus ja pakkumine. Praeguste prognooside kohaselt on männipalgi hind keskmiselt 60-80 eurot tihumeetri kohta, kuusepalgi hind keskmiselt 70-90 eurot tihumeetri kohta ja kasepalgi hind keskmiselt 40-60 eurot tihumeetri kohta. Hinnad võivad aga erineda sõltuvalt piirkonnast ja kokkuostjast.

Mis on Toftan palgi hind?

Toftan AS on üks suurimaid puidutööstusettevõtteid Eestis. Nende palgi hind sõltub samuti puidu kvaliteedist, kogusest ja turu nõudlusest. Praeguste prognooside kohaselt on Toftan männipalgi hind keskmiselt 60-80 eurot tihumeetri kohta, kuusepalgi hind keskmiselt 70-90 eurot tihumeetri kohta ja kasepalgi hind keskmiselt 40-60 eurot tihumeetri kohta.

Kuidas arvutatakse kasepaberipuu hind?

Kasepaberipuu hind arvutatakse tavaliselt tihumeetri kohta. Hind sõltub puidu kvaliteedist, kogusest ja turu nõudlusest. Praeguste prognooside kohaselt on kasepaberipuu hind keskmiselt 25-35 eurot tihumeetri kohta.

Millised on männipalgi hinnad?

Männipalgi hind sõltub puidu kvaliteedist, kogusest ja turu nõudlusest. Praeguste prognooside kohaselt on männipalgi hind keskmiselt 60-80 eurot tihumeetri kohta.

Kust saab osta ümarpalke?

Ümarpalke saab osta erinevatest puidutööstusettevõtetest ja metsaomanikelt üle Eesti. Mõned suuremad ettevõtted on Toftan AS, Graanul Invest AS ja Stora Enso Eesti AS. Samuti võib ümarpalke leida erinevatest kuulutusportaalidest.

Milline on hakkepuidu hind 2023. aastal?

Hakkepuidu hind sõltub samuti puidu kvaliteedist, kogusest ja turu nõudlusest. Praeguste prognooside kohaselt jääb hakkepuidu hind 2023. aasta esimeses kvartalis vahemikku 12-16 eurot tihumeetri kohta. Möödunud aasta lõpus ulatus puiduhakke hind 30 euroni tihumeetri kohta, kuid võib eeldada, et hinnad langevad käesoleval aastal veelgi madalamale.