Tihumeeter on mittesüsteemne mahuühik, mis on võrdne ühe kuupmeetri puidumassi ruumalaga. Tihumeetrit kasutatakse puumaterjali mahu väljendamiseks. Üks tihumeeter puitu on nagu täispuidust kuup, mille kõik küljed on võrdsed ühe meetriga (1 m³ = 1 tm). Tegemist on 1 m³ tiheda õhuvahedeta puiduga, mis on mõeldud mõõtmiseks ilma kooreta või koos koorega.

Tihumeetri abil väljendatakse puutüve ja selle osade mahtu ning puistu tagavara. Tihumeetri arvutamisel tuleb arvestada puu tüübi, mõõtmete ja kuju erinevustega. Näiteks, kui puu on ovaalse kujuga, siis tuleb arvutada puu keskmine läbimõõt. Kui puu on kumer, siis tuleb arvestada ka kumerusega.

Tihumeetri arvutamisel on oluline arvestada ka puidu niiskusesisaldusega. Kuna niiskus mõjutab puidu massi, siis tuleb tihumeetri arvutamisel arvestada ka puidu niiskusesisaldusega. Tavaliselt arvutatakse tihumeeter kuivatatud puidu alusel, mille niiskusesisaldus on alla 20%.

Tihumeetri arvutamisel kasutatakse erinevaid meetodeid. Kui puu on juba langetatud, siis saab tihumeetri arvutada puu mõõtmete põhjal. Kui puu on veel metsas, siis saab tihumeetri arvutada puu läbimõõdu ja kõrguse alusel. Tihumeetri arvutamiseks on olemas ka spetsiaalsed kalkulaatorid ja rakendused, mis võimaldavad tihumeetri arvutamist lihtsamaks muuta.

Puidu Mõõtmise Meetodid

Puidu mõõtmine on oluline osa puidu töötlemisest. Puidu mõõtmine võimaldab kindlaks teha puidu mahtu ja seega ka selle hinna arvutamist. Puidu mõõtmiseks on mitmeid meetodeid, mida saab kasutada vastavalt vajadusele.

Pikkus, Laius ja Paksus Mõõtmine

Puidu mõõtmine algab puidu pikkuse, laiuse ja paksuse mõõtmisest. Pikkuse mõõtmiseks tuleb puit asetada tasasele alusele ja mõõta selle pikkus mõõdulindiga. Laiuse mõõtmiseks tuleb mõõdulint asetada puidu laiusele ja mõõta selle laiust. Paksuse mõõtmiseks tuleb mõõdulint asetada puidu paksusele ja mõõta selle paksust.

Puidu mõõtmed on olulised ka puidu mahtu arvutamisel. Puidu mahtu saab arvutada järgmise valemi abil: pikkus x laius x paksus. Näiteks, kui puidu pikkus on 2 meetrit, laius 0,5 meetrit ja paksus 0,1 meetrit, siis puidu maht on 0,1 m3.

Puidu mõõtmisel on oluline arvestada ka koore paksusega. Koore paksuse mõõtmiseks tuleb koorega puidu läbimõõt mõõta rinna kõrguselt. Koore paksuse arvutamiseks tuleb seejärel maha lahutada kogu puu läbimõõt.

Kui puidu mõõtmine on lõpetatud, võib kasutada puidu kalkulaatoreid, et arvutada puidu mahtu ja hinna. Puidu kalkulaatorid võimaldavad arvutada erinevaid puidu mõõtmeid, kaalu ja mahtu erinevate valemite abil.

Küttepuude Tihumeetri Arvutamine

Küttepuude tihumeetrite arvutamine on oluline, kui soovitakse osta õige kogus küttepuid. Tihumeeter on mittesüsteemne mahuühik, mis võrdub ühe kuupmeetri puidumassi ruumalaga. Tihumeetrit kasutatakse küttepuude ja muu puidu mahu mõõtmiseks.

Küttepuude tihumeetri arvutamiseks tuleb kõigepealt mõõta puidu kõrgus, laius ja pikkus meetrites. Seejärel korrutatakse need mõõtmed kokku, et saada puidu ruumala kuupmeetrites.

Kuid küttepuud on tavaliselt virnastatud, mis tähendab, et nende vahel on õhuvahed, mis vähendavad nende tihedust. Seetõttu tuleb küttepuude ruumala korrutada koefitsiendiga 0,5-0,6, et saada nende maht tihumeetrites.

Näiteks, kui küttepuud on virna pandud mõõtudega 2 meetrit kõrge, 1 meetri laiune ja 1 meetri pikkune ning nende vahel on õhuvahed, siis nende ruumala on 2 x 1 x 1 = 2 m3. Selle ruumala korrutamine koefitsiendiga 0,5 annab küttepuude mahtu tihumeetrites, mis on 2 x 0,5 = 1 tm.

On oluline meeles pidada, et küttepuude müüjad võivad kasutada erinevaid mõõtühikuid, nagu tihumeeter, riidaruum või puisteruum. Seetõttu on oluline küsida müüjalt täpsustavaid küsimusi, et osta õige kogus küttepuid vastavalt oma vajadustele.

Saematerjali Tihumeetri Arvutamine

Saematerjal on üks olulisemaid ehitusmaterjale, mida kasutatakse erinevate projektide jaoks. Saematerjali tihumeeter on üks peamisi mõõtühikuid, mida kasutatakse saematerjali koguse arvutamiseks. Tihumeeter on mittesüsteemne mahuühik, mis on võrdne ühe kuupmeetri puidumassi ruumalaga.

Saematerjali tihumeetri arvutamiseks on vaja teada saematerjali mõõtmeid ja kogust. Tavaliselt mõõdetakse saematerjali paksust, laiust ja pikkust millimeetrites. Puidu maht arvutatakse ruumimeetrites, mis on võrdne saematerjali pikkuse, laiuse ja paksuse korrutisega.

Tihumeetri arvutamiseks tuleb arvutada saematerjali ruumala kuupmeetrites ja seejärel jagada see ühega. Näiteks, kui saematerjali ruumala on 3 kuupmeetrit, siis saematerjali tihumeeter on 3.

Saematerjali tihumeetri arvutamine on oluline erinevate ehitusprojektide jaoks, kuna see aitab kindlaks teha vajaliku saematerjali koguse ja hinnangu projekti maksumuse kohta. Tihumeetri arvutamine võib olla keeruline, kuid on oluline mõista, kuidas seda arvutada, et tagada projekti edukas lõpuleviimine.

Puidu Sorteerimine ja Hindamine

Puidu sorteerimine ja hindamine on oluline protsess, mis võimaldab saada kvaliteetset ja vastupidavat saematerjali. Tavapäraselt toimub saematerjali hindamine ja sorteerimine puidu välisel vaatlusel ning saematerjali kvaliteedi määramise aluseks on puidu erinevad omadused, puidurikete paiknemine, arv, koosesinemine ning ulatus.

Sorteerimisliini kasutamine võimaldab puidu sorteerimist ja hindamist teha automaatselt ning seeläbi saavutada suuremat efektiivsust ja täpsust. Sorteerimisliinil on võimalik määrata puidu tihedus, niiskus, tugevus ja muud omadused, mis võimaldab eristada erinevaid kvaliteediklasside saematerjali.

Hind on üks olulisemaid tegureid, mis mõjutavad saematerjali valikut. Hind sõltub puidu tüübist, kvaliteedist, mõõtmetest ja kogusest. Puidu hind võib varieeruda sõltuvalt turuolukorrast, seega on oluline jälgida hinnakujundust ja teha ostud õigel ajal.

Kogus on samuti oluline tegur, mida tuleb arvestada puidu sorteerimisel ja hindamisel. Enne puidu ostmist tuleb hinnata, kui palju saematerjali on vaja ning millised on selle mõõtmed. Koguse hindamiseks tuleb arvestada ka puidu tihedust ja seda, milliseid mõõtmeid on võimalik saada ühest tihumeetrist puidust.

Erinevate Puiduliikide Tihumeetri Arvutamine

Okaspuu Tihumeetri Arvutamine

Okaspuu tihumeetri arvutamiseks tuleb arvestada, et okaspuu on tihedam kui lehtpuu ning seetõttu on tema tihumeeter suurem. Ühe tihumeetri okaspuidu ruumala võib varieeruda sõltuvalt okaspuu liigist ja vanusest. Näiteks männi tihumeeter on umbes 350-450 kg/m³, kuuse tihumeeter on umbes 400-550 kg/m³ ja kadaka tihumeeter on umbes 600-700 kg/m³.

Kase Tihumeetri Arvutamine

Kase tihumeeter on väiksem kui okaspuu tihumeeter. Ühe tihumeetri kasepuidu ruumala on umbes 300-400 kg/m³. Kasepuidu tihumeetri arvutamisel tuleb arvestada, et kasepuidu tihedus võib varieeruda sõltuvalt kase liigist ja vanusest.

Haava Tihumeetri Arvutamine

Haava tihumeeter on veelgi väiksem kui kase tihumeeter. Ühe tihumeetri haavapuidu ruumala on umbes 250-350 kg/m³. Haavapuidu tihumeetri arvutamisel tuleb arvestada, et haavapuidu tihedus võib varieeruda sõltuvalt haava liigist ja vanusest.

Tihumeetri arvutamisel tuleb arvestada ka puidu niiskusesisaldusega. Puidu niiskusesisaldus mõjutab puidu tihedust ja seetõttu ka tihumeetrit. Kui puit on niiske, siis tema tihedus on väiksem ning seetõttu on ka tema tihumeeter väiksem. Puidu niiskusesisalduse vähendamiseks tuleb puitu kuivatada.

Tihumeetri arvutamisel tuleb arvestada ka puidu kuju ja suurusega. Erinevate puiduliikide kuju ja suurus võivad olla erinevad ning seetõttu võib ka ühe tihumeetri puidu ruumala olla erinev.

Puidu Niiskuse Mõju Tihumeetri Arvutamisele

Puidu niiskus on üks oluline tegur, mis mõjutab tihumeetri arvutamist. Niiskus mõjutab puidu mahtu ning seetõttu on vajalik selle arvesse võtmine tihumeetri arvutamisel.

Tihumeetri arvutamisel kasutatakse tavaliselt kuivatatud puidu mahtu. Kuna puidu niiskus muutub sõltuvalt keskkonnaoludest, võib ka puidu maht muutuda. Niiskuse tõustes suureneb ka puidu maht. Seega on oluline arvestada puidu niiskusega tihumeetri arvutamisel.

Tihumeetri arvutamisel kasutatakse tavaliselt metsamaterjali, sh halgude mahtu. Kui halgud on niisked, tuleb nende maht kuivatatud olekusse arvutada. Kuivatatud halgude maht on väiksem kui niiskete halgude maht ja seetõttu on vajalik arvestada ka halgude niiskusega tihumeetri arvutamisel.

Puidu niiskus mõjutab ka puidu tihedust. Niiskem puit on tiheduselt väiksem kui kuivem puit. Seetõttu on oluline arvestada ka puidu tiheduse muutusega niiskuse tõustes. Tiheduse muutus mõjutab ka tihumeetri arvutamist.

Korduma kippuvad küsimused

Kuidas arvutada ümarpuidu mahud?

Ümarpuidu mahud arvutatakse tihumeetrites. Ümarpuidu tihumeeter arvutatakse järgmise valemi abil: (diameeter ruudus / 400) x pikkus. Näiteks, kui ümarpuidu diameeter on 30 cm ja pikkus on 6 m, siis tihumeeter on (30 x 30 / 400) x 6 = 5,4 tm.

Kuidas kasutada saematerjali kalkulaatorit?

Saematerjali kalkulaatorid on veebipõhised tööriistad, mis aitavad teil arvutada saematerjali koguseid ja hinda. Kalkulaatorites tuleb sisestada saematerjali mõõdud ja kogus ning kalkulaator arvutab selle põhjal saematerjali koguse ja hinna.

Millised on kuusepalgi mõõtmise tabelid?

Kuusepalgi mõõtmise tabelid on tabelid, mis näitavad kuusepalgi mõõtmeid erinevates pikkustes ja läbimõõtudes. Tabelites on näidatud kuusepalgi pikkus meetrites ja läbimõõt sentimeetrites ning vastavalt sellele ka kuusepalgi tihumeeter.

Kuidas arvutada palgi mahtu?

Palgi maht arvutatakse tihumeetrites. Palgi tihumeeter arvutatakse järgmise valemi abil: (läbimõõt ruudus / 16) x pikkus. Näiteks, kui palgi läbimõõt on 30 cm ja pikkus on 6 m, siis tihumeeter on (30 x 30 / 16) x 6 = 33,75 tm.

Kuidas arvutada jooksva meetri hindu?

Jooksva meetri hind arvutatakse jagades saematerjali hind tihumeetrite arvuga ja seejärel korrutades saadud tulemuse 1 meetriga. Näiteks, kui saematerjali hind on 300 eurot tihumeetri kohta ja tihumeetreid on 2,5, siis jooksva meetri hind on (300 / 2,5) x 1 = 120 eurot.

Milline on saematerjali tihumeetri hind?

Saematerjali tihumeetri hind sõltub saematerjali liigist, kvaliteedist ja turuolukorrast. Hetkel on saematerjali tihumeetri hind Eestis keskmiselt 60-80 eurot.