Timber

Timber.ee oksjoniportaal on Eesti juhtiv raieõiguste ja metsakinnistute oksjonite korraldaja. Portaal pakub kasutajatele võimalust osta ja müüa metsamaad ning raieõigusi.

Timber.ee oksjoniportaal on loodud selleks, et tagada metsaomanikele kõrgeim hind ja vastutada raietööde korrektsuse eest. Portaal on loodud professionaalsete metsanduslike ekspertide poolt, et tagada kõrge kvaliteet ja usaldusväärsus.

Timber.ee oksjoniportaal pakub kasutajatele võimalust osaleda metsa- ja põllumaakinnistute oksjonitel, kus on võimalik osta ja müüa metsamaad ning raieõigusi. Oksjonitel osalemine on lihtne ja kiire ning võimaldab kasutajatel leida sobiva metsamaa või raieõiguse, et oma investeeringut kasvatada.

Timber.ee oksjoniportaal on loodud kasutajasõbralikult ning pakub lihtsat navigeerimist ja kasutajaliidest. Portaal kasutab serveriteenuse pakkuja teenuseid, et tagada kõrge turvalisus ja kiirus.

Metsaomanike ja Metsakinnistu

Timber.ee oksjonikeskkond on suurepärane võimalus metsaomanikele, kes soovivad müüa oma metsakinnistuid. Oksjonile saab panna nii raieõiguseid kui ka kogu metsakinnistu.

Metsakinnistu müümisel ei ole vaja esitada metsamajandamiskava ega metsateatist, kuid soovitatav on omada värskeid metsa takseerandmeid või metsamajandamiskava. Timber.ee saab vajadusel aidata metsamajandamiskava tellimisega ja metsateatise täitmisega.

Timber.ee on aidanud läbi viia enam kui 1000 raieõiguse ja metsakinnistu enampakkumist ning nende abiga on metsaomanikud saanud oma metsa eest rohkem kui 25 miljonit eurot. Isegi metsaettevõtted, suurmaaomanikud ja metsasektoriga kursis olevad inimesed, kes teavad, kuidas saada turult maksimaalne hind, saavad Timber.ee kaudu ikka suurema tulu.

Oksjonil olevate kinnistute ja raieõigustega saab tutvuda Timber.ee oksjonikeskkonnas. Oksjonil pakkumise esitamise tähtaeg on määratud iga oksjoni juures eraldi.

Erinevalt teistest metsaoksjonitest pakub Timber.ee võimalust metsakinnistuid enampakkumisele panna ka erametsaomanikele. See annab erametsaomanikele suurema valikuvõimaluse oma metsakinnistute müügiks.

Oksjoniprotsess ja Pakkumine

Timber.ee oksjonikeskkond pakub mitmeid võimalusi metsaomanikele oma metsa müümiseks. Oksjoniprotsess algab siis, kui metsaomanik esitab Timber.ee-le oma metsaandmed ja soovitud müügihinna. Pärast seda hindab Timber.ee metsa väärtuse ning pakub metsaomanikule alghinda, millest alates oksjon algab.

Oksjoni käigus võib kasutada kahte meetodit: suletud ümbriku meetodit või enampakkumist. Suletud ümbriku meetodis esitavad huvilised oma pakkumised suletud ümbrikus, mille avab Timber.ee alles pärast oksjoni lõppu. Enampakkumisel aga esitavad huvilised oma pakkumisi reaalajas.

Oksjoni kestus on tavaliselt 1-2 nädalat ning lõppeb kindla kuupäeva ja kellaajaga. Oksjonil osalemiseks peab huviline registreeruma Timber.ee keskkonda ning tasuma tagatisraha. Tagatisraha suurus sõltub oksjoni alghinnast ning võib varieeruda.

Oksjoni võitja on see huviline, kes esitas kõrgeima pakkumise ning vastab kõigile oksjoni tingimustele. Pärast oksjoni lõppu sõlmib Timber.ee võitjaga müügilepingu ning korraldab metsa üleandmise.

Metsa- ja Põllukinnistu Müük

Timber.ee oksjonikeskkond võimaldab metsa- ja põllumaakinnistute müüki. Oksjonil on hetkel müügil 80 kinnistut, mille kogupindala on 875 hektarit ja väärtus 7,4 miljonit eurot. Müügiks pakutavate kinnistute hulgas on nii metsamaad kui ka põllumaad.

Metsamaa müümisel oksjonil on vaja kehtivat metsamajandamiskava ja metsateatist, kuid kinnistu müümisel neid vaja ei ole. Siiski soovitatakse omada värskeid metsa takseerandmeid või metsamajandamiskava. Kui vajad abi metsamajandamiskava tellimisel või metsateatise täitmisel, siis Timber.ee saab aidata.

Kinnistute müüjad saavad oksjonile lisada oma kinnistud koos pildi ja kirjeldusega. Müüja saab määrata ka alghinna ja oksjonil osalemise tähtaja. Oksjonil osalejad saavad teha pakkumisi ning oksjon lõpeb pakkumiste esitamise tähtaja lõppedes.

Timber.ee oksjonikeskkond tagab metsa- ja põllumaakinnistute müügi parima hinna. Oksjonil osalemine on tõhus viis kinnistute müümiseks, sest see võimaldab erinevate ostjate vahel konkurentsi tekkida.

Metsafirmade ja Investeerimisfondide Roll

Timber.ee oksjoniportaal pakub metsafirmadele ja investeerimisfondidele võimalust osta suuremaid metsakinnistuid. Selliste suuremahuliste tehingute korraldamine on tavaliselt keeruline ja aeganõudev protsess, mis nõuab eriteadmisi ja -oskusi. Timber.ee pakub professionaalset ja usaldusväärset teenust, mis võimaldab suurte metsakinnistute ostmist võimalikult lihtsaks ja mugavaks muuta.

Metsafirmad ja investeerimisfondid on Timber.ee oksjonikeskkonna suurimad kliendid. Need ettevõtted otsivad pidevalt uusi investeerimisvõimalusi, mille abil oma raha kasvatada. Suuremahulised metsakinnistud on nende jaoks atraktiivne investeerimisvõimalus, kuna need võimaldavad neil saavutada suuremaid kasumeid kui väiksemad kinnistud.

Metsafirmad ja investeerimisfondid, nagu Metsanduskontsernid, Tornator ja Graanul Invest, on Timber.ee oksjonikeskkonna põhilised ostjad. Need ettevõtted on tuntud oma professionaalsuse ja usaldusväärsuse poolest, mistõttu on nad Timber.ee oksjoniportaali jaoks väga olulised kliendid.

Timber.ee oksjoniportaal pakub metsafirmadele ja investeerimisfondidele suurepärast võimalust osta metsakinnistuid mugavalt ja kiiresti. Kõik tehingud toimuvad läbipaistvalt ja usaldusväärselt, mistõttu on Timber.ee oksjoniportaal saanud paljude metsafirmade ja investeerimisfondide usalduse.

Raietööd ja Metsamajandamiskava

Timber.ee oksjoniportaal pakub metsaomanikele professionaalset abi raietööde planeerimisel ja metsamajandamiskava koostamisel. Metsamajandamiskava on vajalik dokument, mis aitab tagada metsa jätkusuutliku majandamise ning planeerida raietöid pikema aja jooksul.

Metsamajandamiskava koostamine toimub vastavalt metsaseadusele ja metsanduslikule heale tavale. Kava koostamise käigus hinnatakse metsa seisundit, kasvutingimusi, looduskeskkonda ja muid aspekte ning selle põhjal tehakse ettepanekud raiete ja muude metsatööde kohta.

Timber.ee spetsialistid aitavad metsaomanikel koostada kava, mis vastab seaduslikele nõuetele ja tagab metsa jätkusuutliku majandamise. Samuti aitavad nad planeerida raietöid, et tagada metsa tervislik seisund ja pikaajaline kasv.

Raietööde planeerimisel arvestatakse metsa seisundit, kasvutingimusi, looduskeskkonda ja muid aspekte. Samuti arvestatakse raiete mõju metsa ökosüsteemile ja elurikkusele. Timber.ee spetsialistid aitavad metsaomanikel leida tasakaalu raiete ja metsa säilitamise vahel ning tagada metsa jätkusuutliku majandamise.

Metsaspetsialistide ja Konsultatsioonid

Timber.ee oksjoniportaal pakub metsaomanikele tasuta konsultatsiooni, et aidata neil metsa müügiga seotud otsuseid teha. Kogenud ja professionaalsed metsaspetsialistid on valmis vastama kõikidele küsimustele, mis puudutavad metsa müüki ja raieõiguste oksjonile panekut.

Metsaspetsialistid aitavad metsaomanikel mõista, millised on nende metsa tegelik väärtus ja millised on nende võimalused selle müügiks. Konsultatsiooni käigus antakse nõu, kuidas metsaomanikud saaksid oma metsa väärtust suurendada ja millised on nende võimalused metsa müügiks oksjoniportaalis.

Konsultatsiooni käigus selgitavad metsaspetsialistid välja metsaomanike vajadused ja soovid, et pakkuda neile parimaid lahendusi. Metsaspetsialistid on kogenud ja teavad, millised on metsa müügiga seotud riskid ja võimalused. Seega aitavad nad metsaomanikel teha informeeritud otsuseid, mis on nende jaoks kõige kasulikumad.

Metsaspetsialistidega konsulteerimine on tasuta ja ei kohusta metsaomanikke midagi tegema. Konsultatsioon annab metsaomanikele vajaliku teabe, et nad saaksid teha teadlikke otsuseid oma metsa müügi kohta. Konsultatsioon on suurepärane võimalus saada professionaalset nõu, mis aitab metsaomanikel oma metsa väärtust suurendada ja seda edukalt müüa Timber.ee oksjoniportaalis.

Vastutus ja Lepingud

Timber AS-i oksjonikeskkonnas on raieõiguste müüjate ja ostjate vahel sõlmitavad lepingud, kus on täpselt määratletud metsaettevõtte vastutus ja kohustused. Lepingu sõlmimine tagab metsaomanikule kaitse ja kindlustunde, et tema huve kaitstakse ning raiete teostamise seaduspärasus kontrollitakse.

Timber AS tüüptingimused raieõiguse müüjale ja raieõiguse ostjale tagavad, et kõik osapooled saavad selgelt aru lepingu tingimustest. Lepingupartnerid saavad enne lepingu sõlmimist tutvuda kõigi lepingutingimustega, mis tagab, et kõik osapooled on teadlikud oma vastutusest ja kohustustest.

Lepingud hõlmavad ka oksjonil müüdavate metsa- ja põllumaakinnistute üksikasjalikku kirjeldust ning nende kasutusotstarbe määratlemist. Lepingu sõlmimisel määratakse kindlaks ka raiutav maht ning raiete teostamise aeg ja viis. Kõik lepingus sätestatud tingimused on siduvad ning lepingupartnerid peavad neid täitma.

Timber AS võtab vastutuse tagamaks, et kõik oksjonil müüdavad metsa- ja põllumaakinnistud vastavad seaduslikele nõuetele ning et raiete teostamine toimub vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja keskkonnanõuetele. Kõik lepingupartnerid peavad tagama, et nende tegevus vastab kehtivatele seadustele ning et nad täidavad kõiki oma lepingulisi kohustusi.

Puidu Hinnad ja Nõudlus

Puidu hindade ja nõudluse dünaamika on metsandussektoris alati olnud oluline teema. Timber.ee oksjoniportaal pakub metsaomanikele võimalust saada oma metsa eest õiglane hind, võttes arvesse turuolukorda ja nõudluse suundumusi.

Puidu hindade kõikumine on otseselt seotud nõudlusega. Viimastel aastatel on puidu nõudlus olnud suurenenud, eriti puidu kasutamisel taastuvenergia tootmiseks. See on toonud kaasa puidu hinna tõusu. Samuti on puidu hinda mõjutanud metsamaterjali defitsiit, mis on tekkinud puidu nõudluse kasvu tõttu.

Timber.ee oksjoniportaal võimaldab metsaomanikel oma metsa eest õiglast hinda saada, võttes arvesse turuolukorda ja nõudluse suundumusi. Oksjonil osaledes võidab metsaomanik nii rahas kui ajas, sest Timber.ee on spetsialiseerunud metsaomanikule metsa eest maksimaalse võimaliku tulu teenimisele.

Timber.ee oksjonikeskkond on Eesti suurim raieõiguste ja kinnistute oksjonikeskkond, mis pakub metsaomanikele võimalust saada oma metsa eest õiglane hind. Oksjonikeskkond võimaldab metsaomanikel müüa oma metsa kiiresti ja mugavalt ning saada selle eest õiglast hinda.

Keskkonnainspektsioon ja Metsateatis

Timber.ee oksjoniportaal on metsaomanikele mugav lahendus, kus müüa oma metsamaad ja raieõigusi. Kuid metsaomanikud peavad enne raietööde alustamist esitama Metsateatise Keskkonnaametile. Metsateatis on vajalik selleks, et tagada metsade säästlik majandamine ja kaitsta looduskeskkonda.

Keskkonnainspektsioon jälgib, et metsaomanikud järgiksid Metsateatise esitamise kohustust ning teostaksid raietöid vastavalt kehtivatele seadustele ja nõuetele. Kui metsaomanik ei esita Metsateatist või teeb raietöid ebaseaduslikult, võib teda tabada trahv või muu karistus. Seetõttu on oluline, et metsaomanikud esitaksid Metsateatise õigeaegselt ja täpselt.

Timber.ee pakub metsaomanikele abi Metsateatise esitamisel. Metsateatise esitamine Timber.ee kaudu on mugav ja lihtne. Metsaomanik saab siseneda Timber.ee oksjoniportaali kaudu Metsateatise esitamise lehele, kus ta saab täita Metsateatise andmed ja saata selle Keskkonnaametile kinnitamiseks. Timber.ee aitab metsaomanikul Metsateatise esitamisel vältida vigu ja tagada, et kõik vajalikud andmed oleksid täidetud.

Asukoht ja Kontaktinfo

Timber.ee oksjoniportaal asub Tallinnas aadressil Narva mnt 36. See asukoht on kesklinnas ja kergesti juurdepääsetav ühistranspordiga. Kui soovite külastada nende kontorit isiklikult, siis saate selleks broneerida aja nende metsaspetsialistiga.

Kui teil on küsimusi Timber.ee oksjoniportaali kohta, siis saate nendega ühendust võtta mitmel erineval viisil. Esiteks, nende veebilehel on olemas kontaktivorm, mida saate kasutada. Teiseks, saate saata neile e-kirja aadressile info@timber.ee. Kolmandaks, kui soovite rääkida nende metsaspetsialistiga, siis saate broneerida aja ja suhelda nendega telefonitsi või videosilla vahendusel.

Kui olete huvitatud Timber.ee oksjoniportaali teenustest, siis saate nendega ühendust võtta ja saada tasuta konsultatsiooni. Nende metsaspetsialistid aitavad teil mõista, kuidas oksjonid toimivad ja kuidas saate oma metsa müüa parima hinnaga.

Teenustasu ja Toetus

Timber.ee oksjoniportaal pakub teenustasusid, mis on konkurentsivõimelised turu keskmisega. Teenustasu makstakse ainult siis, kui müük on lõpule viidud. Teenustasu suurus sõltub müüdud toote hinnast ja varieerub sõltuvalt kategooriast. Kui müüdud toote hind on alla 100 euro, on teenustasu 10% müüdud toote hinnast. Kui müüdud toote hind on üle 100 euro, on teenustasu 5% müüdud toote hinnast.

Lisaks teenustasudele pakub Timber.ee oksjoniportaal ka mitmeid toetusi erinevate metsanduslike tegevuste jaoks. Näiteks, metsauuenduse hooldamise toetusega toetatakse metsauuenduse hooldamist ning taimekaitset. Toetuse taotlemiseks tuleb täita taotlus ja saata see e-postile. Toetuse väljamaksmisel võetakse teenustasu, mis on 5% saadud toetuse summast.

Teine toetus, mida pakub Timber.ee oksjoniportaal, on metsa uuendamise toetus. Selle toetusega toetatakse metsataimede soetamist ja istutamist. Toetuse taotlemiseks tuleb täita taotlus ja saata see e-postile. Toetuse väljamaksmisel võetakse teenustasu, mis on 5% saadud toetuse summast.

Üraskikahjustuste ennetamise toetus on veel üks toetus, mida pakub Timber.ee oksjoniportaal. Selle toetuse eesmärk on ennetada üraskite tekitatavaid kahjustusi erametsades. Toetatakse püünispuude kasutamist, feromoonpüüniste soetamist ja paigaldamist ning värske tormikahjustuse likvideerimist. Toetuse määr ühe erametsaomaniku kohta kalendriaastas sõltub tehtud tööde mahust. Toetuse taotlemiseks tuleb täita taotlus ja saata see e-postile. Toetuse väljamaksmisel võetakse teenustasu, mis on 5% saadud toetuse summast.

Korduma Kippuvad Küsimused

Kas timber.ee oksjoniportaal pakub ka metsamaa müüki?

Jah, timber.ee oksjoniportaal pakub ka metsamaa müüki. Portaalil on oksjonil mitmeid metsa- ja põllumaakinnistuid, mida saab osta läbi oksjoni. Kokku on oksjonil üle 800 hektari maad.

Kuidas oksjonikeskus aitab metsaomanikke?

Timber.ee oksjonikeskus aitab metsaomanikke leida sobivaid ostjaid ja saavutada kõrgeimat võimalikku hinda. Oksjonikeskus võtab enda peale kogu müügiprotsessi korraldamise, sh ostjate leidmise, hinnakujunduse, lepingute sõlmimise ja raha kättesaamise.

Kas raieõiguse oksjon on efektiivne müügiviis?

Jah, raieõiguse oksjon on efektiivne müügiviis, kuna see võimaldab metsaomanikel leida sobivaid ostjaid ja saavutada kõrgeimat võimalikku hinda. Oksjonil osalevad erinevad ostuhuvilised, mis suurendab müügi efektiivsust.

Milline on metsamaa hind Eestis?

Metsamaa hind Eestis sõltub paljudest teguritest, sh asukohast, kvaliteedist, suurusest ja kasvukohast. Keskmiselt võib metsamaa hind varieeruda 1000-5000 euro vahel hektari kohta.

Kuidas toimub raieõiguse müük timber.ee oksjoniportaalis?

Raieõiguse müük timber.ee oksjoniportaalis toimub läbi enampakkumise. Müüja esitab oksjonikeskusele müügisoovi ning oksjonikeskus korraldab enampakkumise, kus ostuhuvilised saavad esitada oma pakkumisi. Kõrgeima pakkumise teinud ostja saab raieõiguse omanikuks.

Millised on eelised kasutada metsaportaali timber.ee?

Timber.ee metsaportaali kasutamine pakub mitmeid eeliseid, sh võimalust müüa metsa- ja põllumaakinnistuid kõrgeima võimaliku hinnaga, efektiivset müügiprotsessi, kogu müügiprotsessi korraldamist oksjonikeskuse poolt ning võimalust leida sobivaid ostjaid.