Metsa majandamine

Metsad on üks väärtuslikumaid ressursse kuid nagu iga ressurssi tuleb ka metsa hästi majandada. Metsa majandamine on oluline mitte ainult metsade tervise ja jätkusuutlikkuse tagamiseks, vaid ka metsaressurssidest maksimaalse kasu saamiseks. Käesolevas artiklis käsitleme metsa majandamise põhitõdesid ja jagame nõuandeid, kuidas planeerida metsa istutamist ja raietööd.

Metsa majandamine tähendab metsa istutamist ja raietööde kavandamist maksimaalse majandusliku ja ökoloogilise kasu saamiseks. Hästi majandatud metsad annavad puitu, kuid samas säilib metsaökosüsteemi tasakaal ja on kindlustatud metsa tulevik. Metsad on paljude taimede ja loomade elupaigad ning seetõttu tuleb neid kaitsta.